Neden Pay Yönetim’den Hizmet Almalısınız?

* Pay Yönetim, kat malikleri ve kiracılara karşı eşit, şeffaf ve tarafsız olarak Kat Mülkiyeti Kanunu ile genel kabul görmüş etik kuralları esas alarak hizmet sağlamaktadır.

* Pay Yönetim,  toplu yaşam alanlarının profesyonel yönetimi, kaynakların etkin kullanımı gibi uzmanlık gerektiren konularda hizmet vermek üzere her zaman yanınızdadır.

* Pay Yönetim,  Günümüzde gittikçe kalabalıklaşan toplumumuzun sorunlarından biri haline gelen apartman ve site yöneticiliği kavramına yeni bir anlayış getirmeyi hedeflemiştir.

* Pay Yönetim olarak amacımız, Misyon ve Vizyonumuza uygun olarak iş ve yaşam alanlarını kapsayan yönetim hizmetleri ile komşuluk ilişkilerinin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde sürdürülebilmesini sağlamaktır.

Hizmet Alanlarımız

*Apartman Yönetimi       *Bina Yönetimi                *Site Yönetimi

*Plaza Yönetimi              *Rezidans Yönetimi         *AVM Yönetimi

*İş Merkezi Yönetimi       *Tesis Yönetimi                *Toplu Konut

Hedeflerimiz

*Yönetim organizasyonlarının kurulması.

*Tüm faaliyetlere odaklanılması.

*Bilgi eksikliğinden doğacak riskleri en aza indirgemek.

*Zaman tasarrufu sağlamak.

*Kaynakları maksimum verimde stratejik olarak kullanılması.

*Dünya standartlarında bilgi ve teknoloji yönetiminin sağlanması.

*Yaşam ve çalışma alanlarında kalite ve huzuru sağlamak.

*Farklı hizmetlerin tek elden bir bütün halinde sunulması.